Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

GOALS FOR THE YEAR

Month Learn More Save Money Lose Weight
Example Read 3 books, 12 more to go $467 in savings and paid bills in full -2% weight and drank no soda
Janury
February
March
April
May

Giới thiệu chức năng quản lý mục tiêu cá nhân

SPRINGMEBLOG đang nỗ lực từng bước xây dựng để trở thành một nền tảng hỗ trợ cho việc học tập suốt đời các kiến thức hữu ích, thiết thực cho sự phát triển của các bạn.

Ngày nay, kiến thức không thiếu. Và điều quan trọng nhất là chúng ta tiếp thu kiến thức như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, và áp dụng được nhiều vào cuộc sống nhất. Để học tập một cách hiệu quả, bạn không thể không tự đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu cũng như theo dõi những mục tiêu đó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Đó là lý do cho chức năng MY GOALS trên SPRINGMEBLOG. Chức năng này đang được xây dựng và sẽ sớm đưa vào phục vụ các bạn.

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB