Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

UX : 20

6 Customer Journey Mapping Examples: How Ux Pros Do It

6 Ví dụ về cách của các chuyên gia UX tlập bản đồ hành trìn khách hàng

UX Practices from Best Travel Sites: Functionality and Usability

Thực hành UX từ các trang web du lịch tốt nhất: Chức năng và khả năng sử dụng

Data-Driven Design In The Real World

Thiết kế theo hướng dữ liệu trong thế giới thực

How to understand your travel customers and their needs

Làm thế nào để hiểu khách hàng du lịch và nhu cầu của họ

What Is A Data-driven Website? How Can A Data-driven Website Increase Revenue

Trang web theo hướng dữ liệu là gì? Làm thế nào để một trang web theo hướng dữ liệu có thể tăng doanh thu

6 Steps to Optimize Your Website With Data-Driven Design

6 bước để tối ưu hóa trang web của bạn với thiết kế theo hướng dữ liệu

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB