Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Virtual Tourism - Try Before You Buy

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 3, 2020
Tourism
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

As I mentioned previously, in its early form virtual tourism focussed around the concept of marketing. Virtual reality and virtual experience software allows potentially customers to ‘try before they buy’.

Như tôi đã đề cập trước đây, ở dạng sơ khai, du lịch ảo tập trung vào khái niệm tiếp thị. Phần mềm trải nghiệm thực tế ảo và ảo cho phép khách hàng tiềm năng ‘dùng thử trước khi họ mua.

This form of marketing as been proven to be very successful, thus many tourism-based organisations have actively pursued and developed forms of VR marketing.

Hình thức tiếp thị này đã được chứng minh là rất thành công, do đó nhiều tổ chức dựa trên du lịch đã tích cực theo đuổi và phát triển các hình thức tiếp thị VR.

Virtual tourism

An A380 head to head with an A318.

Using virtual tourism as a marketing tool is particularly useful when the cost of the product or service being sold is high. For example, British Airways developed a virtual tour of their business class only aircraft operating between London City Airport and New York. This allows potential customers to trail out the service and to explore the aircraft prior to committing to pay for the ticket.

Sử dụng du lịch ảo như một công cụ tiếp thị đặc biệt hữu ích khi giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán cao. Ví dụ, British Airways đã phát triển một tour du lịch ảo về máy bay hạng thương gia duy nhất của họ hoạt động giữa Sân bay Thành phố Luân Đôn và New York. Điều này cho phép khách hàng tiềm năng tìm ra dịch vụ và khám phá máy bay trước khi cam kết trả tiền vé.

Please Share This With

Dictionaries : 52 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB