Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Marketing Strategies For Fresh Fruits & Vegetables

BY: Nguyen-Ngoan  |   Oct. 19, 2018
Agriculture Marketing
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Finding smart ways to market fresh fruits and vegetables encourages customers to learn about and buy healthy food. Whether you primarily sell fruits and vegetables or a produce area is a part of your grocery store, being known as a business that provides helpful information on how to use produce is key to building customer loyalty. Implementing a variety of marketing strategies helps you appeal to all of your customers, some of whom are more knowledgeable about choosing and preparing produce than others.

Tìm cách thông minh để tiếp thị rau quả tươi khuyến khích khách hàng tìm hiểu và mua thực phẩm lành mạnh. Cho dù bạn chủ yếu bán trái cây và rau quả hay khu vực sản xuất là một phần của cửa hàng tạp hóa, được biết đến như một doanh nghiệp cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng sản phẩm là chìa khóa để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Việc thực hiện một loạt các chiến lược tiếp thị giúp bạn thu hút tất cả khách hàng của mình, một số người trong số họ hiểu biết hơn về việc chọn lựa và chuẩn bị cho sản xuất hơn những người khác.

Giving Details

Providing details about each type of fruit or vegetable you sell helps people understand the quality and value of the produce so they feel confident buying.

For instance, small cards that describe the taste of the different varieties of apples you carry, such as sweet, crunchy or sour, help people learn and appreciate more than just the color. Note where the produce comes from, such as the name of a local farm, to help the consumer realize the value and quality of the produce you carry.

Cung cấp thông tin chi tiết

Cung cấp thông tin chi tiết về từng loại trái cây hoặc rau bạn bán giúp mọi người hiểu được chất lượng và giá trị của sản phẩm để họ cảm thấy tự tin khi mua.

Ví dụ, một thẻ nhỏ mô tả hương vị của các loại táo khác nhau mà bạn mang theo, chẳng hạn như ngọt, giòn hoặc chua, giúp mọi người tìm hiểu và đánh giá cao hơn chỉ màu sắc. Lưu ý xuất xứ sản phẩm, chẳng hạn như tên của một trang trại địa phương, để giúp người tiêu dùng nhận ra giá trị và chất lượng của sản phẩm bạn mang theo.

Merchandising

Displaying your produce so it’s at eye level and easily visible is important to moving these perishable items as fast as possible.

Add a basket near the cash register filled with seasonal fruit for sale by the piece so people can pick one up on their lunch break or as a snack. Cross-merchandise items by putting together small baskets or displays of items that go together to create a dish, such as grouping an onion, a few tomatoes, a lime and a hot pepper to suggest the ingredients to make salsa.

Trưng bày sản phẩm trên kệ

Hiển thị các sản phẩm của bạn để nó ở tầm mắt và dễ nhìn thấy là rất quan trọng để bán nhanh các loại trái cây dễ hỏng này càng nhanh càng tốt.

Thêm một giỏ gần quầy tính tiền với trái cây theo mùa để bán theo từng mảnh để mọi người có thể chọn một món ăn vào giờ nghỉ trưa hoặc ăn vặt. Các mặt hàng bán chéo bằng cách đặt các giỏ nhỏ hoặc các mặt hàng cùng nhau để tạo ra một món ăn, chẳng hạn như nhóm hành tây, một ít cà chua, chanh và ớt nóng để gợi ý nguyên liệu làm salsa.

Promotion

Create short surveys to ask your customers what types of fruits and veggies they’d like to see in your store or stand, and then run promotions to encourage people to buy it. Feature a handful of produce items each week on banners hung in the windows and in local print ads.

Provide discount coupons to help gauge the response. Share information on how to prepare the produce featured in your ads so people feel encouraged and knowledgeable about what to do with their purchases.

Khuyến mãi

Tạo các cuộc khảo sát ngắn để hỏi khách hàng của bạn loại trái cây và rau họ muốn thấy trong cửa hàng hoặc gian hàng của bạn và sau đó chạy chương trình khuyến mãi để khuyến khích mọi người mua. Tính năng một số ít các mặt hàng sản xuất mỗi tuần trên các biểu ngữ treo trong cửa sổ và trong các quảng cáo in địa phương.

Cung cấp phiếu giảm giá để giúp đánh giá phản hồi. Chia sẻ thông tin về cách chuẩn bị sản phẩm nổi bật trong quảng cáo của bạn để mọi người cảm thấy được khuyến khích và am hiểu về những việc cần làm với các giao dịch mua của họ.

Education

Providing nutritional information about the fruits and vegetables you sell helps make the buyer more aware of their value. Have fliers or brochures that explain how to handle and store various types of produce to encourage customers to buy more. Work with schools, community centers and clinics to raise awareness of the importance of eating daily servings of fresh produce. Offer tours of your produce area to school kids, complete with samples of in-season goodies, as a way to foster appreciation of the produce you carry.

Giáo dục

Cung cấp thông tin dinh dưỡng về các loại trái cây và rau quả bạn bán giúp người mua nhận thức rõ hơn về giá trị của chúng. Có tờ rơi hoặc tài liệu quảng cáo giải thích cách xử lý và lưu trữ nhiều loại sản phẩm khác nhau để khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn. Làm việc với các trường học, trung tâm cộng đồng và các phòng khám để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống hàng ngày của các sản phẩm tươi sống. Cung cấp các tour du lịch của khu vực sản xuất của bạn cho trẻ em học, hoàn thành với các mẫu của goodies trong mùa, như một cách để thúc đẩy sự đánh giá cao của các sản phẩm bạn mang theo.

Please Share This With

Dictionaries : 163 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB