Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Differences Between Old And New Business Strategies

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 24, 2018
Business
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Changing times need changing of strategies. Today’s business strategies and processes are far different from old ones. Here are the most noticeable differences between old and new business strategies.

 • Today’s business decisions are more customer oriented while traditional decisions are company oriented.
 • Today’s strategies and plans are more data-driven while old ones are opinion driven.
 • Today’s businesses are run on sophisticated systems while old ones include so much manual works.
 • Development of science & technology helped today’s businesses to predict near future and to look for long-term goals, while old businesses were mostly run on short-term decisions.
 • New businesses focus on implementing small changes effectively while old businesses look for big sudden drastic changes.
 • Today’s businesses close weak points and eliminate wastes swiftly while old businesses tolerate them.
 • Today’s businesses look for continuous improvement opportunities, while old ones changes after terms.
 • Better collaboration between departments and team is the one other main feature of new businesses.
 • Better employee participation in day to day business decisions and customer socializing is also noticeable with modern business strategies.
 • While old business managers try to manage their employees by imposing decisions, new managers only guide/lead them to make right decisions.
Please Share This With

Dictionaries : 69 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB