Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Kế Hoạch Kinh Doanh Bao Gồm Những Gì?

BY: Nguyen-Ngoan  |   July 23, 2018  |  
Business Plan
 • 0

Một kế hoạch kinh doanh thông thường có độ dài từ 20 đến 50 trang, bao gồm các phần như sau:

1. Tóm tắt dự án.

Phần này được trình bày ngắn gọn từ 1 - 4 trang, mô tả các điểm chính đã được trình bày chi tiết ở mỗi phần của kế hoạch. Tóm tắt dự án cần có nội dung cô đọng và đầy đủ ý nghĩa như một phần riêng biệt, và được viết sau khi bạn đã hoàn thành các phần bên dưới.

2. Tổng quan về doanh nghiệp.

Cung cấp các mô tả về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Cấu trúc pháp lý.
 • Lịch sử hình thành công ty.
 • Loại hình doanh nghiệp.
 • Địa điểm.

3. Kế hoạch hoạt động.

Phần này giải thích cách thức doanh nghiệp sẽ thực hiện các chức năng, bao gồm các thiết lập vật lý và trách nhiệm cụ thể cho từng nhiệm vụ riêng biệt.

4. Phân tích thị trường.

Tổng quan về thị trường nói chung, với các dữ liệu, bảng biểu và biểu đồ cụ thể, phù hợp. Xác định thị trường mục tiêu của bạn cùng kế hoạch phục vụ các đối tượng khách hàng cụ thể.

5. Sản phẩm và dịch vụ.

Mô tả các sản phẩm được sản xuất hay bán ra hoặc các dịch vụ mà bạn cung cấp. Phân loại các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, mô tả cho mỗi loại.

6. Sales và Marketing.

Phần này bao gồm các thông tin về việc xác định giá bán và thông tin về sales, cùng với các gải thích hợp lý tại sao khách hàng của bạn sẽ mua sản phẩm hay dịch vụ, cách thức bạn tiếp cận khách hàng thông qua marketing và quảng cáo.

7. Phân tích cạnh tranh.

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp. Chứng minh cách bạn sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh.

8. Đội ngũ quản lý

Cung cấp những thông tin cơ bản, phù hợp và ngắn gọn về những nhân sự chủ chốt liên quan đến doanh nghiệp.

9. Kế hoạch tài chính.

Bao gồm tất cả thông tin về tài chính, từ chi phí bắt đầu đến bảng cân đối. Phần tài chính có thể trình bày theo đề cương:

 • Số tiền cần thiết để bắt đầu hay duy trì doanh nghiệp.
 • Số tiền cần thiết cho năm thứ 2, 3 hoặc có thể đến năm thứ 5.
 • Kế hoạch sử dụng vốn.
 • Dự toán số vốn cần bổ sung.
 • Chi phí vận hành doanh nghiệp, có thể bao gồm: tiền lương, chi phí quảng cáo, mặt bằng...vv.

10. Dự toán.

 • Cung cấp báo cáo thu nhập dự kiến và bảng cân đối kế toán ít nhất hai hoặc ba năm.

Phần cuối cùng của một kế hoạch kinh doanh bao gồm các tài liệu đính kèm như: hình ảnh công ty, hồ sơ nhân sự chủ chốt...vv.

*******************
Bài viết được Springmeblog dịch từ trang Allbusiness.com. Các bạn có thể đọc bài viết có hỗ trợ từ điển tại đây, hoặc đọc bài viết gốc theo link ở cuối. Chúc bạn thành công trong kinh doanh !

Allbusiness.com

Please Share This With

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB