Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Ecommerce Manager Job Description

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 3, 2018
Job Description
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Ecommerce managers are responsible for the online sales of the brand. They oversee the look and feel of the company website and are responsible for generating sales via online channels. Depending on the role, they might oversee digital marketers, web and software developers who contribute to website traffic, design and structure.

Example of an Ecommerce Manager Job Description

Responsibilities:

 • Manage all online activity in relation to traffic acquisition, sales, conversion and a/b testing and reporting
 • Develop and implement ecommerce strategy in order to improve website performance
 • Work with developers to improve website speed
 • Work wth the marketing team or manage digital marketers in order to improve quality and traffic acquisition
 • Re-Platforming website to new CMS, making website mobile capable
 • Research market in order to discover new trends and technologies in order to improve website performance
 • Analyse various data in order to deliver data driven strategies in order to deliver top performance and achieve kpis
 • Oversee or directly manage digital marketing channels across PPC, SEO, Display, affiliates and email marketing and social media
 • Develop content calendar and oversee website uploads and landing pages development
 • Report on performance

Requirements:

 • At least 3 years of experience in a similar role
 • Experience managing marketing and tech teams
 • Experience developing and overseeing digital marketing strategies
 • Excellent understanding of web design and web analysis
 • Strong marketing and tech background
 • Understanding and experience in, UX, Adobe Photoshop, InDesign, Dreamweaver and Google Analytics
 • Knowledge of digital marketing channels such as PPC ,SEO, Social Media Display and affiliate marketing channels
 • Knowledge of Attribution modelling, website speed optimisation, A/B testing, conversion management, sales journey optimisation, traffic analysis and reporting tools
 • Degree level in Digital Marketing or any related field

Prosperity.ie

Please Share This With

Job Description ARTICLES

Dictionaries : 118 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB