Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Common Kpis And Metrics For Analyzing Website Performance

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 29, 2018
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

As an analyst spends time with data for a particular website, new and more complex insights will “jump out.” If you care about web performance, spend time with the data to better understand potential trends and opportunities. Web performance insights can be vital for website owners, managers or a web design agency that is planning a next feature release. The study of analytics for websites can even help business owners set new and more meaningful goals.

Common web metrics

 • Visits (traffic)
 • Number of pages per visit
 • Conversions (define in advance – need to set up conversion metrics)
 • Bounce rate
 • Revenue generated
 • Leads or inquiries
 • Downloads
 • Time on site
 • New visitors
 • Returning visitors
 • Top pages
 • Page load times
 • Referrers

Useful web analytic segments

 • Visits from a web referrer
 • Number of pages per visit based on web referrer
 • Conversions based on source (web referrer)
 • Conversions based on content type or submission details (user-interest)
 • Top content based on web referrer
 • Bounce rate based on web referrer
 • Downloads/clicks/inquiries following email campaign (PPC campaign) – estimate of interest
 • Trackbacks of content
 • Increases/decreases of shares following a content design update for top-performing pages
 • Best “last touch” pages leading to conversions
 • Conversion pages with highest bounce rate (view by referring marketing channels to determine what is missing from your content to drive better conversions or address new needs)
 • Search traffic by non-brand keywords (focusing on largest traffic opportunities, conversion, new opportunities, etc)
 • Internal site search by keywords and landing pages (match the two)
 • New backlinks, shares, +1s and likes
 • Landing pages based on search referrals (SEO task)
 • Return visits with conversion rate

Ironpaper.com

Please Share This With

Dictionaries : 97 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB